PISK – Jesus hade fel!

Den nya nomineringsgruppen PISK (Protestanter Inom Svenska Kyrkan) har reagerat starkt på statens flyktingpolitik. Kenneth Ekollon, ordförande i PISK och tillika doktorand i storytelling, arbetar nu intensivt med flertalet bibeltexter.

”Gamle KG hade rätt – många bibeltexter bör ligga på historiens sopptipp – andra bör vi ta vara på. Det kan ibland vara svårt att veta vilka texter som är viktiga och vilka som ska kastas. Därför bidrar nu PISK till kyrkohistoria genom att på ett rimligt sätt angripa vissa av historierna i bibeln och samtidigt låta dem vara ett exempel för våra politiker”
Pressmeddelande från PISK 4/11

Kenneth Ekollon menar att Jesus visst inte mättade 5000 kvinnor och män.
– Det räcker gott med 50 stycken, säger han och fortsätter. Max 50, fler är att ta i och skulle satt en hel bys näringsliv ur spel. Det är inte okej att människor samlas och äter på det där sättet. Särskilt inte mat som inte är deras.

Likaså menar hr. Ekollon att det är med berättelsen om när Jesus tar emot barnen.
– Inte kunde Jesus ta emot några barn inte. Han var ju singel! Dessutom hade barnen vid den här tiden krav på att anhöriga skulle följa med och det hade ju absolut varit helt orimligt. OCH hur i all världen vet man att det är just barn. Själv har jag träffat en man som var 34 men som såg ut som 14. Ensamkommande barn är början på slutet och några sådana tog Jesus minsann inte emot. Nä, i vår text gjorde Jesus noggranna undersökningar på barnen så att de verkligen var barn och inte hade skägg. Sedan lät han apostlarna utreda skälen till att närma sig Jesus SEN kunde de skriva kontrakt på att de skulle uppföra sig.

Även texter där Jesus säger ”jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var utan kläder och ni klädde mig….” justeras i PISK:s nya förslag till bibeltexter.
– Här är det viktigt att förstå kontexten, säger Kenneth. De hjälpte ju Jesus på plats. De tog ju inte honom till ett avlägset land. Och kläder fixade de PÅ PLATS. Finns inget i texten som ens antyder något annat, avslutar Kenneth.

Panelen

Kritiker menar att okunnigheten om ersättningsteologi är för stor i kyrkan. Vad har du att säga om det?
KG Hammar, 72 , ärkebiskop emeritus
– Ja, det är ju en fråga där det kan verka svårt att nå en gemensam uppfattning, men det är nog bara skenbart. Vi är ju i alla fall överens om att teologin måste ersättas, och då kan väl var och en känna efter vad som kan tänkas vara ett bra substitut. Jag har alltid gillat poesi, till exempel. Vem vill väl instämma i dogmer när man kan instämma i Tranströmer?
Anders Wejryd, 66 , ärkebiskop emeritus
– De ersättningsteologiska frågorna behöver bearbetas närmare i Svenska kyrkan – alldeles för många gånger har vi fått skämmas för det som egentligen inte låter sig ursäktas eller förklaras. De återkommande granskningarna pekar entydigt på att vi behöver hitta någon slags teologisk motivering för våra höga ersättningar.
Antje Jackélen, 59 , ärkebiskop
–  Det är viktigt att vi som kyrka intar en balanserad hållning och inte låter oss frestas att släppa vår solidariskt ensidiga uppbackning av det palestinska folket. Eftersom nyhetsmedia i Sverige inte kan hålla i sär det judiska folket och den israeliska staten kan i och för sig anständiga yttranden till stöd för det judiska folket tolkas som överdriven israel-vänlighet, och det vore mycket olyckligt. Så vi tiger. Om Annika Borg också kunde göra det så vore det enklare. #hyschpåer

Let’s dance är hedendom

Det är med stor bestörtning jag dagen före sabbaten såg ett avsnitt av ”underhållningsprogrammet” Let’s dance. Jag hade beslutat mig för att låta min VHS vila och Thore Skogman, Måndagsbörsen och Hylands hörna med den. Mitt odrägliga barnbarn lyckades installera förra årets julklapp, en digitalbox, och fram på televisionens glasprydda sida dök denna fullkomligt okristliga underhållning.

Kvinnokroppar som åmar sig i takt med både publik och orkester. Åmande och krälande som dessutom poängsätts av två karlar! Det är väl ingen karl som fortfarande är vid sina sinnens fulla bruk som kan se och poängsätta åmande kvinnor? Vet hut.

Nej, var finns platsen för den heliga Ande? När jag växte upp lärde oss hr. kyrkoherden att varje dansande par måste göra utrymme för den helige Ande. Av någon anledning skulle den helige Ande alltid få plats mellan våra styva midjor. Men likt förbaskat måste han få plats och i Let’s dance finns det inget utrymme för vår HERRE uppenbarligen.

Omvänd er!

Panelen

Ibland framställs Svenska kyrkan som en politisk vänstermegafon, är det rimligt?
KG Hammar, 72 , ärkebiskop emeritus
– Kyrkan måste höras för att inte bli irrelevant. Genomslag i media är viktigt för att kunna nå fram till de kyrkomedlemmar som inte skulle släppa in oss i sitt vardagsrum annat än genom tv-rutan. Kan vi bara få det att låta lite andligare så kommer folk förr eller senare att hålla det för kristet på samma sätt som katolska kyrkan givit ett helighetens skimmer till abortmoståndet.
Anders Wejryd, 66 , ärkebiskop emeritus
– Det är väl så att evangeliet klara sociala följder om vi verkligen bryr oss om att läsa vad Jesus har att säga om barmhärtighet och social rättvisa, men vi måste nog samtidigt bejaka att arbetslinjen också är evangelisk. Jesus säger ju trots allt åt den lame mannen att han ska ta sin säng och gå.
Antje Jackélen, 59 , ärkebiskop
–  Nej, det tycker jag inte. Vi har mycket kvar att göra för att man ska kunna beskriva vårt agiterande som så framgångsrikt, men vi är på god väg och om alla goda krafter samverkar kan vi ta oss dit. #upptillkamp
/Elof Sundin

Panelen

Flygande reportern Elof Sundin bidrar med denna veckas panel

 

Nu är den senaste prästutbildningsreformen i hamn sedan en tid,
är du nöjd med resultatet eller tycker du att justeringar behövs?
KG Hammar, 72 , ärkebiskop emeritus: Det är fantastiskt att vi äntligen kunnat få ett sådant fokus på det hermeneutiska, om vi bara väntar lite till kan vi nog ta bort de kvarvarande sakinnehållsbitarna utan att någon protesterar. Snart når vi den trygga, mörklagda, kunskapshamnen!
Anders Wejryd, 66 , ärkebiskop emeritus: Svenska kyrkan säkerställer genom det att hennes teologiska experter får en gedigen religionsvetenskaplig utbildning att alla får utrymme att vara teologer. Om inte heller prästerna är teologer så är det ju klart att lekmännen kan vila i att prästerna inte vet så mycket mer om teologi än vad de själva gör. Nu kan vi gå vidare med att se till att musikernas kunskaper närmar sig den vanlige kyrkomedlemmens – låt tusen pekfingervalser ljuda!
Antje Jackélen, 59 , ärkebiskop: Vi har kommit en god bit på väg men kan tillsammans göra mer för att rusta medarbetarna om frågor om tro och vetande. Kanske borde Svenska kyrkans grundkurs i framtiden ersättas av ett naturvetenskapligt basår. När den ekonomiska kostymen blir mindre kan det också vara bra att på ett tidigt stadium ha sorterat bort dem som inte kan räkna.